Hannevold, Runar Trygve (*1950)

Fylkesrådmann, bedriftsleder og politiker, f. i Drammen, bosatt på Konnerud. Sosialøkonom med bedriftsøkonomi fra UiO. Konsulent i Forbrukerrådet 1972-1975, økonomikonsulent Buskerud fylkeskommune 1975-1982, kontorsjef Drammen Havnevesen 1982-1985, disponent Bladselskapet Fremtiden A/S 1985-1991, disponent Lyche Grafisk A/S 1991-1994, direktør Drammen Energinett KB 1994-2001, adm. direktør Stor Oslo Lokaltrafikk A/S 2001-2007, viseadm. direktør Ruter AS 2007-2010, fylkesrådmann i Buskerud 2010-2015, rådgiver i eget foretak fra 2015 med oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud.

Medlem av AUFs sentralstyre, formann i AUFs ressurs- og miljøutvalg, formann i Politisk Forum, bystyrerepresentant og formannskapsmedlem (Ap) 1984-1987, leder av eiendomsutvalget, medlem av energistyret, medlem Drammen Havnestyre, tillitsvalgt økonomileder i Buskerud Arbeiderparti.

Styreleder i hhv. Fremtiden Trykk A/S, Drammen Fjernvarme A/S, Novatex A/S, Kongsberg sykehus FKF, Strømsgodset Toppfotball ASA (1999-2001), Trafikanten A/S, Arbeidspressens Tarifforening og flere andre tillitsverv. Hannevold er også kjent som en lidenskapelig gitarist og var i unge år medlem av gruppa The Teddys.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet