Hansen, Hans Aleksander (26.3.1911 – 3.8.1983)

Hans Aleksander Hansen: Filleproletar, løsgjenger og dikter.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Løsgjenger, filleproletar og dikter (Sanger Hans), f. på Jevnaker, fra 1927 til 1966 bosatt i en leiegård på Grønland 30 C, s. av legdegutt og tømmerhogger Ragnvald Hansen («Hogger’n»). Debuterte som visedikter på 1950-tallet i «Visens venner» med visen om Klonkerud, introdusert av Alf Prøysen, i 1964 kom hans «Løsgjengerviser» på Gyldendal, fulgt av «Det lyriske fattighus» (1969), «Hotell for arbeidsskye, viser for føa» (1975) og «Samfunnslære nederst ved bordet» (1978). I 1973 utga Bjørn Bjørnsens hans biografi, «Balladen om en cellesanger».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet