Hansen, Hans Christian Albert (1847 – 1919)

Statsråd, stortingsmann for Drammen 1900-06, f. i Fredrikstad. Amtsingeniør i Buskerud 1878-1903, medl. av bystyret. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet i Chr. Michelsens regjering 1905-07, deretter amtmann i Smålenene.

Cookies | Personvern

bn