Hansen, Hroar Anton (24.4.1947 – 31.10.2015)

Forretningsmann, ingeniør, redaktør og politiker, f. og bosatt i Drammen, s. av oppfinner og forretningsmann Ragnar Hansen. Kjemiingeniør fra UiO. Arvet som 19-åring farens lille firma Hansen Vacuumrør på Bragernes. Bosatte seg fra 1972 i herskapsvillaen «Ekeli» på Vestre Nøste (i Lier ved grensen til Drammen, tidligere residens for skipsreder Einar Bruusgaard og fru Ingrid Bruusgaard f. Lorentzen) og flyttet bedriften dit. Flyttet senere bedriften til Kjeldås i Sande. Han videreutviklet Hansen Vacuumrør med større produksjon av rørbaserte lysskilt for næringslivet og nådde etter hvert 25 ansatte.

Skiltproduksjonen la grunnlaget for at han ble gründer og medgründer bak etableringen av blant annet utviklingsselskapene og display- og skjermprodusentene LCD Electronics, LCD Medical, Calendar, Traffic Safety Systems, Skipper Data, Norsk LCD, Ask LCD, Davis, Embla, LCD Vision og BTT Infosign. Med unntak av Ask LCD og Skipper Data i Fredrikstad, ble alle selskapene etablert i Drammen/Kjeldås i Sande. LCD-epoken i Hansens karriere pågikk i perioden 1981-1993. Epoken skapte ringvirkninger som fortsatt gjør seg gjeldende i norsk næringsliv. H. grunnla gratisavisene «Onsdagsposten» (1983) og «Drammenseren» (1990). Grunnla og redigerte landets første søndagsavis som utkom fra februar 1985, Søndag-Søndag, som med tiden ble landsdekkende. Kjøpte Morgenbladet i 1987 og var ansvarlig redaktør i avisen fra 1988 og frem til videresalg i 1993.

Politisk: I 1973 deltok han i stiftelsen av Anders Langes Parti og var medlem av partiets første lokalstyre i Drammen og Buskerud. Organisatorisk nestleder i Frp 1988-1993. Medlem av Drammen bystyre og formannskap 1983-1991, varaordfører og leder av teknisk hovedutvalg 1988-1991. Han etterlot seg uttrykket «en lang Hansen», som sikter til hans eget forslag om en lang biltunnel mellom Brakerøya og Åssiden, i stedet for den korte tunnelen Brakerøya- Hamborgstrøm, som ble realisert ved årtusenskiftet.

I 1983 kjøpte han Kiær-slektens sagnomsuste Villa Ekheim (landets største villa i dragestil) på Kråkerøy, i 1986 kjøpte han Lychevillaen på Bragernes og i 1990 kjøpte han 1800 mål av Strøm skog sør for Drammen by. Det vakte oppsikt da H. vant frem med et søksmål (kravet var 272,8 mill.kr) mot Kongsberg Gruppen, som i lagmannsretten ble dømt til å betale H. 17,2 mill.kr i erstatning, som følge av et havarert samarbeid om en produksjonskontrakt inngått med selskapet BTT Infodesign i 1990. I 2014 fikk H. medhold i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg om at staten hadde gjort urett som hindret Hansen i å få gjenopptatt en sivil konfliktsak i lagmannsretten.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet