Hanstein, Samuel Ferdinand (1785-1832)

Regimentskirurg, stiftet 1827 «Det medicinske Læseselskab» i Drammen. Bosatt i Hansteingården, Tollbodgaten 18.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet