Harald Wike – Kolonialen på Bernås

Konneruds største matbutikk lå på Bernås der Konnerud Rør i dag ligger. Butikken ble åpnet i 1950-årene av Harald Wike (1907 – 1994). Tidlig kom sønnen Svein Wike (1939 – 1984) som var utdannet pølsemaker, og hans kone Bjørg Wike, født Skjelsbæk (1941 – 2018) med i driften. Befolkningen på Konnerud vokste raskt og nærbutikken vokste ut av sine gamle lokaler. Det ble da bestemt å flytte til Konnerud sentrum og Konnerudsenteret som ble åpnet i 1984. Før de nye lokalene på hele 750 kvadratmeter kunne åpne, døde Svein, men Bjørg fikk alt på plass sammen med barna sine. Butikken ble etter hvert ytterligere utvidet til 1100 kvadratmeter og ble totalrenovert i 2000 – 2001.

I 2003 ble butikken solgt og Bjørg Wike trakk seg tilbake og beholdt bare fast eiendom. Deler av det nye Konnerudsenteret ble åpnet i 2011 med en stor Menybutikk som mange fortsatt omtaler som «Wike».

Harald Wikes Nærkjøp på Konnerud.                    Foto: Reidar Halden
Etter «Wike-perioden» ble butikken en del av Menykjeden. Før påbygg av senteret lå butikken til venstre på gavlveggen.                                          Foto: Tone Sverreson Ørmen.
Foto:  Drammen kommune 1955
Konnerud skole, Bernås gård, Bernåsbakken, Harald Wike, Løkkesvingen, Poppegårdsveien, Hauanveien

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet