Haraldseth, Leif (30.11.1929-8.4.2019)

Politiker (A), statsråd, fylkesmann og LO-leder, f. og bosatt i Drammen. Bud ved NSB 1947, telegrafist 1951.

Fra 1965 distriktssekretær i LO. Tillitsvalgt LO-sekretær 1969-77, nestleder 1977-87, LO-leder 1987-89. Kommunal- og arbeidsminister 1986-87, fylkesmann i Buskerud 1989-99. Formann i representantskapet for Landsbanken A/S, styreformann i Arbeiderbevegelsens internasjonale støttekomité (AIS), styremedlem i bl.a. NORAD, Feriefondet, Samvirke, A/S Sydvaranger og Norsk Hydro.

Da Haraldseth ble pensjonist i 1999 skrev Drammens Tidende på lederplass at «han kan forlate kontoret i forvissning om at han er den mest populære fylkesmann Buskerud noensinne har hatt.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet