Harmonien

1) Musikkselskap, oppr. i begynnelsen av 1830- årene, besto til begynnelsen av 1860-årene. Medlemmene tilhørte hovedsakelig den bedrestilte handelsstand. Dets selskapelige sammenkomster ble kalt assembléer. Av selskapets etterlatte midler ble det opprettet et legat hvorav rentene hvert år ble utdelt til en handelsmanns enke. 2) Navn på den tidligere «Jurygården» i Øvre Storgate 10, oppført ca. 1900 av redaktør Aug. Retvedt, som selv disponerte første etasje som trykkeri for sin avis, Buskerud Amtstidende. Annen etasje inneholdt rettslokaler for lagmannsretten. I 1918 ble eiendommen overtatt av byens musikkforeninger (Drammens Sangforening, sangkoret Lerken, mannskoret Orfeus, Drammens Håndverkersangforening, Drammens Mandskor, Drammens Musikklærerforening og Drammens Musikkforening) på initiativ av musikkhandler A.G. Olsen med formål å fremme mannssang og musikk i Drammen og å skaffe tidsmessige øvelseslokaler og konsertsal. Kjøperne dannet et aksjeselskap og bygget om gården, som fikk navnet Harmonien, med restaurant i første etasje og fest- og konsertlokaler i annen. Selskapet og dets formål var det eneste av sitt slag i Norge. Lagmannsretten benyttet fortsatt i mange år fremover gården til sine rettsmøter. Under krigen hadde Forsyningsnemnda lokaler i andre etasje. Etter gjenoppbyggingen av Drammens Teater ble Harmonien en del av det såkalte Teaterkvartalet. I 2013 ble eiendommen kjøpt av Drammen Eiendom KF for 16 millioner kroner. I 2015 ble gården pusset opp både innvendig og utvendig. A/S Harmonien, som eide gården, har flyttet til lokaler i Håndverkerforeningens gård i Nedre Storgate.

Cookies | Personvern

bn