Harmoniens Restaurant

Grunnlagt januar 1920 i Harmonien, Øvre Storgate 10, som «Harmoniens Kafé». H. var på 1930-tallet Drammens største restaurant med øl­ og vinrett, middags- og aftenkonserter. I 1. etasje var hovedrestauranten med tesalong og kabinett samt kjøkken, i alt ca. 500 kvm, mens festlokalene var i annen etasje, en stor spisesal med tilhørende selskapsrom hvor man kunne servere 400 gjester. Etablissementet ble modernisert i 1935, og hadde på den tid ca. 20 ansatte. Olav Gregersen fra Sandefjord, som drev restauranten i perioden 1976-1986, var den siste restauratøren som drev Harmonien Restaurant etter et tradisjonelt mønster. Han ble høsten 1986 avløst av Ole B. Mathisen fra Tønsberg, som etablerte Vægteren Restaurant i 1. etasje og Skyline Disco i 2. etasje, høsten 1987 ble virksomhetene overtatt av Henriksen-gruppen (som drev restaurant Cellini i Drammen) og stengte Vægteren Restaurant, i 1988 erstattet av Henriks Pøbb, som våren 1990 flyttet til Engene 6. Skyline Disco ble nedlagt i 1989. 1. etasje ble deretter overtatt av Saigon Restaurant & Dansebar, som forsvant etter avtale da leiekontrakten utløp ved utgangen av 2007. I september 2008 ble 1. etasje innviet som Drammens Teaters nye kabaretscene under navnet 4. losjerad. Etter noen år ble 4. losjerad flyttet og 1. etasje i Harmonien disponert som øvingslokaler for teateret, pusset opp i 2015. Etter en langsiktig plan skal gården Harmonien være en del av Drammens Teater i Teaterkvartalet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet