Ludv. Hatleberg

Kolonialforretning med kjøtt- og pølsemakeri, manufaktur, isenkram og byggeartikler i Buskerudveien 27, opprinnelig etablert 2. januar 1871 av Jahn Olsen Hatleberg (1848-1935), videreført 1. april 1919 av Ludvig H. (1897-1966) og i 1963 av Jan H. (1932-1997) og ektefellen Eva, under navnet Ludvig Hatlebergs Eftf.

Ludvig Hatleberg, som i perioden 1891-1921 eide og drev gårdsbruket Myre på Åssiden, var tidlig ute med egen lastebil og transportvirksomhet. I årene 1924-1929 ble det i tillegg drevet separat kolonialbutikk i Buskerudveien 160. I 1927 var forretningsgården i Buskerudveien 27 forlenget med ti meter, med egne fisk-, kjøtt-, og manufakturavdelinger. Fra dette året ble det etablert eget pølsemakeri. Hatleberg startet også engrossalg med bygningsartikler, kunstgjødsel og diverse kraftfor. I perioden 1925-1939 etablerte og drev han egen byggmesterforretning som oppførte bolighus i sommerhalvåret. I 1932 etablerte han en moderne bensin- og bilservicestasjon (Esso) like ved kolonialforretningen, inntil han leide den bort i 1947. I 1954 ble kolonialforretningen ominnredet til selvbetjent dagligvarebutikk med kjøle- og frysedisker. Ved åpningen kom en delegasjon på 60 kjøpmenn fra distriktet for å inspisere den selvbetjente butikken. En del av forretningsideen var å kjøre ut varer til kundene med egen varebuss, kalt for «melkebilen». I 1957 hadde den samlede virksomheten 20 ansatte. I 1958 etablerte Ludv. Hatleberg egen delikatessefilial på Sørbyløkka. Familien Hatlebergs virksomhet i Buskerudveien 27 ble nedlagt i 1978 etter 93 års kontinuerlig drift.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet