Haug, Einar (1871 – 1959)

Forretningsmann, f. på Modum, s. av Svend Haug (s.d.), gift med Erik Baches datter Louise. Medeier (1896-1909) og disponent (1911-18) i firmaet S. Haug, formann i direksjonen for S. Haug A/S 1918-50. Kjøpte i 1907 sammen med sin bror en plantasje på Cuba (se: Maravi A/S). Medlem av Børskomiteen, børskommissær i Drammen 1930-48, medlem av bystyret. Kommandør av den franske sorte stjernes orden, ridder av Æreslegionen m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet