Haug, Svend, A/S, Dampsag og Høvleri

Svend Haugs anlegg og trelastopplag på Holmen.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

I 1874 kjøpte firmaet Svend Haug sammen med et par andre den nordvestlige del av Holmen med sag og høvleri (tidl. Borchs sag og høvleri). Kompanjongene gikk etter hvert ut av firmaet, og i 1877 gikk Haug sammen med Anders Sveaas om et eget bruk. Sveaas trådte ut i 1888 og ble erstattet av Haugs sønn, S. Chr. Haug. Det gamle høvleri brant ned i 1880 og ble gjenoppført med mur med 2 høvler, klyver og listehøvel. Sagbruket brant ned i 1895 og ble gjenoppført med 4 rammer og stavskjæreri. I 1895 fikk brukene elektrisk belysning fra eget anlegg. Et automatisk tørreanlegg, det første i sitt slag i Skandinavia, ble anlagt i 1899. Antall arbeidere var ca. 100. Etter Svend Haugs død i 1891 overtok enken Thea. Aksjeselskap 1918 med Einar Haug som styreformann. I 1922 ble høvleriet ombygget til dobbel produksjon. Bedriften forhandlet bygningsartikler som Huntonite, Masonite, Treetex og Tresonit, parkettstav, papp, oversjøiske tresorter, finerer etc. På slutten av 1930-årene beskjeftiget bedriften 90 ansatte, virksomheten holdt til på en 40 mål stor eiendom på Holmen, med kontor i Tomtegaten 64. På det meste hadde bedriften ca. 150 ansatte og var en av landets største i sitt slag. Sagbruket ble i 1927 ekspropriert av NSB, mens høvleriet fortsatte til 1958 da produksjonen ble nedlagt, bedriften hadde da 35 ansatte. Salgsvirksomheten på Brakerøya fortsatte ennå en tid. Etter at all virksomhet var nedlagt, ble S. Haug A/S i 1962 ervervet av Drammen kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet