Haugen

  1. Gård, se: Frydenhaug (gnr. 21).
  2. Husmannsplass under Store Haneval, nevnt 1668. I bekken fra Mæhlsgrenden (Stensbekken) lå et kvernhus som ble brukt til langt inn i 1800-årene.
  3. Lite bruk i Konnerud av Svarterud (bnr. 5, Karlebru, Haugen 50), som i 1784 ble solgt til Tollev Tronsen Løise.
  4. Adkomstvei på Konnerud fra Jarlsbergveien til Svensrud og Haugen, som i 1979 fikk sitt navn etter bruket Haugen, hvis eiendom veien går over.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet