Haukåsbakken

1) Slalåmbakke i Strømsåsen med skitrekk og belysning, opparbeidet som en moderne slalåmbakke av nystiftede Drammen Slalåmklubb i 1936/37, utstyrt med elektrisk belysning i 1937. NM i slalåm ble arrangert i H. i 1953. Skitrekk i 1958. Bakken hadde besøk av de fleste nasjonale og flere internasjonale storheter innenfor alpinsporten.

Haukåsbakken var i kontinuerlig utvidelse, modernisering og utbedring. Heisen fra 1958 ble byttet ut i 1969 og fornyet enda en gang i 1979. I 1980 ble den første tråkkemaskinen anskaffet og i 1982 gikk klubben til innkjøp av snøkanoner for å sikre en lengre sesong og bedre snøforhold. I slutten av 1980-årene ble det anlagt en egen barnebakke som siden er betydelig ombygget og utvidet. Hovedbakken ble planert på slutten av 1990-tallet og bakkeprofilen ble enklere. Siden er det anlagt en såkalt Fun Park med big-jumps og rails etter et ønske om å tilpasse anlegget til nye former for snøsport. Arbeidet er gjennomført ved hjelp av utallige ildsjelers dugnadsinnsats, samt ved hjelp av gaver fra stiftelser, sponsorer og kommunale bidrag. Haukåsbakken har et fall på ca. 150 meter.

2) Kort vei fra Konnerudgaten opp til Kollenveien mot Haukås.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet