Havnefogder

I 1735 ble det vedtatt en forordning om havnevesenet i Norge, og fra 1736 trådte havnekommisjonen for Bragernes og Strømsø med Tangen i virksomhet. Den første havnefogd het Niels Diedrichsen. Etter 1864 har Drammen hatt disse havnefogder: O. Petter Baardsen (1864-82), O. Walstad (1882-1904), A. Halstensen (1905-10), H. Otterstad (1910-27), J. C. Kolderup (1927-48), Erling Madsen (1948-58), Reidar Lyngaas (1958-80), Hans-Erik Hansen (1980-97), havnedirektør Einar Olsen (1997-2023), havnedirektør Arne Fosen (fra juni 2023).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet