Havnefogder

I 1735 ble det vedtatt en forordning om havnevesenet i Norge, og fra 1736 trådte havnekommisjonen for Bragernes og Strømsø med Tangen i virksomhet. Den første havnefogd het Niels Diedrichsen. Etter 1864 har Drammen hatt disse havnefogder: O. Petter Baardsen (1864-82), O. Walstad (1882-1904), A. Halstensen (1905-10), H. Otterstad (1910-27), J. C. Kolderup (1927-48), Erling Madsen (1948-58), Reidar Lyngaas (1958-80), Hans-Erik Hansen (1980-97), Einar Olsen (fra 1997, titulert som havnedirektør).

Cookies | Personvern

bn