Hedensrud

I gammel tid nabogården til Nøsted (Naustr). Navnet ble tidl. skrevet Hedinsrud, dvs. Hedins rydning. Gården er forsvunnet  med unntak av hovedbygningen med midtark fra midten av 1800-årene. Navnet Hedensrudtangen benyttes i dag om den sydøstligste stripe av byen. H. ble først omtalt rundt 1540 da ridder Niels Svendssøn Tordenstierne til Gullaug og Solum ved kjøp og makeskifte ervervet gården. Fra midten av 1600-tallet ble H. et underbruk under Kobbervik.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet