Hedensrud

I gammel tid nabogården til Nøsted (Naustr). Navnet ble tidl. skrevet Hedinsrud, dvs. Hedins rydning. Gården er forsvunnet, men dens beliggenhet kan lokaliseres, og navnet Hedensrudtangen benyttes i dag om den sydøstligste stripe av byen. H. ble først omtalt rundt 1540 da ridder Niels Svendssøn Tordenstierne til Gullaug og Solum ved kjøp og makeskifte ervervet gården. Fra midten av 1600-tallet ble H. et underbruk under Kobbervik.

Cookies | Personvern

bn