Hegnars Eftf. A/S

Fisk- og viltforretning, åpnet den 7. november 1933 i Schwenckegaten 5. Grunnlagt av Haakon Hegnar, 1. januar 1939 overtatt av Einar Engebretsen som hadde vært med fra starten av og videreført under navnet Hegnars Eftf. Forretningen, som på 1940-tallet flyttet til egen gård i Nedre Storgate 19, ble opparbeidet til byens største i sin bransje og beskjeftiget i 1950 ti ansatte. Aksjeselskap 1969 og overtatt av Hans Einar og Roald Engebretsen. Flyttet i 1984 som engroshandel med fisk og skalldyr til Dr. Hansteins gt. 21 (kjøpte Fiskehallen E. Bakken – Skagerakfisk A/S), hvor bedriften holdt til frem til nedleggelsen ved årsskiftet 2006/07, fortsatt med Hans Einar Engebretsen som daglig leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet