Heia

Boplass på moen vest for Majordammen like ved Bremsas utløp ved ferdselsveien til Eikeren, Mjøndalsskogene og ned til de sentrale deler av Skoger. Her bodde på 1840-tallet Elling Bjørnsen Jordbræk, som skal ha varslet Ole Høiland når lensmannen var på jakt etter mestertyven. Elling ble tiltalt som medhjelper, men ble frifunnet da retten kom til at det trolig bare var skryt. I annen halvdel av 1880-årene bodde Ingeborg og Kristoffer Bjørnerud på plassen hvor det en tid også var sagbruk. I den gamle skogshytta bodde etter første verdenskrig «Hindenburg» (s.d.). I nyere tid er plassen blitt benyttet til befaringer og amatørteateroppsetninger samt som matstasjon i Montebello-løpet. Etter at Hindenburg flyttet til Eiker, ble hytten brent ned av eieren. Ca. 1940 ble Damstua ved Majordammen flyttet til Heia. Den ble i 2018 restaurert.

Hytta på Heia 1930                    Foto: Skoger og Konnerud Historielag

 

Damstua ved Majordammen som ble flyttet til Heia på 1940 tallet.

 

Nyrestaurert hytte på Heia             Foto: Torill Juel, 2019

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet