Heimtun Hovslagersmie

ble i 1934 etablert ved Fagerheim i Skoger av Olaus Smerkerud. Virksomheten omfattet hesteskoning, produksjon av landbruksredskap samt smedarbeider av alle slag. Flyttet til Lindum i 1949.  Smia ble lagt ned på 1970-tallet. Nå holder anleggsgartner Øyvind Kofstad til på eiendommen. Nåværende adresse Lindumveien 26.

Foto: Widerøe 1962
I dette røde huset startet Olaus Smerkerud sitt hovslagerverksted. Heimtun Landhandleri til venstre.

Cookies | Personvern

bn