Heimtun landhandleri

Landhandleri på Heimtun ved Fagerheim i Skoger, grunnlagt 1936 av Bjarne Eriksen, senere aksjeselskap. Omsatte kolonialvarer, manufaktur, jernvarer, kjøkkenutstyr, melk, bakervarer, tobakk og sjokolade, med en årsomsetning på ca. kr. 115.000 rundt 1950. Eriksen var en av de mest særpregede kjøpmenn i Drammensdistriktet. «Her henger’n!» var standardsvaret når han løftet av telefonrøret. Nedlagt på 1960-tallet.                                                                             Gundesølinna 3

Skoger,                     Foto:  Drammen kommune,  1963
Oversiktsbilde, gamle E18 (Gamle Sørlandske). Område rundt Fagerheim i krysset midt i bildet. Veien til venstre Gunnelsrudlinna. Sagatun kafe.       

Cookies | Personvern

bn