Helen Kellers vei

Vei frem til Eikholtsenteret, kompetansesenter for døvblinde på Konnerud, fikk sitt navn i 1980. Navneskiltet er også oppsatt i blindeskrift. Veien har sitt navn etter den døvblinde amerikanske forfatterinne Helen Adams Keller (1880-1968) som 19 måneder gammel mistet både syn og hørsel, men som allikevel klarte å arbeide seg frem til en universitetseksamen. Sommeren 1957 var Keller i Norge og besøkte sykehjem med blinde og døve i Christiania.

Cookies | Personvern

bn