Helgesen, Haakon

Papirforedlingsindustri, grunnlagt 1. oktober 1936 av Haakon H. (f. 1906) i Tordenskiolds gate 124, flyttet i 1951 til Gulskogen etter å ha kjøpt brakke nr. 9 i landssvikleiren. Firmaet spesialiserte seg på gummierte forseglingsruller med og uten reklametrykk, «Gum Rull» og produserte forøvrig gummiert papir, lampeskjermpergament og draktposer i 4 størrelser, nøsting av matpapirruller, regnemaskinruller og kleberuller. Firmaets produkter ble omsatt over hele landet. På slutten av 1940-årene hadde bedriften 10 ansatte. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn