Helgesen, Haakon

Papirforedlingsindustri, grunnlagt 1. oktober 1936 av Haakon H. i Tordenskiolds gate 124, flyttet på 1950-tallet til Gulskogen. Firmaet spesialiserte seg på gummierte forseglingsruller med og uten reklametrykk, «Gum Rull» og produserte forøvrig gummiert papir, lampeskjermpergament og draktposer i 4 størrelser, matpapir, regnemaskinruller og kleberuller. Firmaets produkter ble omsatt over hele landet. På slutten av 1940-årene hadde bedriften 10 ansatte. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn