Helgesen, Tom Ole (*1958)

Lærer, forfatter, frilansjournalist, naturfotograf og lokalhistoriker. Vokste opp i Drammen, der han fremdeles er bosatt. Har utgitt en rekke bøker, særlig om natur, friluftsliv og kulturhistorie i Drammensdistriktet, men også fra andre områder på Østlandet og i Norge. Medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Helgesen var medlem av bokkomitéen for «Turbok Drammen», som ble utgitt av Drammens og Oplands Turistforening i 1991 og han var redaktør av boka Skogene mellom Drammenselva og Eikeren, utgitt 1996. Seinere har han vært forfatter og medforfatter av en rekke bøker, i tillegg til å levere foto- og tekstbidrag til andres bøker. I 2008 mottok han Buskerud fylkeskommunes kulturpris og i 2013 Drammen kommunes kulturpris. Sammen med Tom Schandy står han bak Forlaget Tom & Tom, og de to har skrevet og gitt ut flere bøker sammen.

Tom Helgesen er også kjent som et ihuga friluftsmenneske og en ivrig naturverner, blant annet som leder for foreningen Drammensmarkas venner. I mange år har han også vært aktiv i lokalpolitikken, blant annet som nestleder for Drammen Byliste.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet