Helleland, Trond (*10.7.1962)

Politiker for Høyre, f. Kvam i Hardanger, oppvokst i Ål i Hallingdal og bosatt i Drammen. Sønn av rektor Johannes Helleland og næringsdrivende Ingjerd Berg. Gift med stortingsrepresentant og tidl. statsråd Linda Hofstad Helleland (H) og nevø av tidligere stortingsrepresentant og folkemusiker Hallgrim Berg (H) fra Ål.

Stortingsrepresentant for Buskerud fra 1997 og fortsatt. Leder av justiskomiteen 2001-2005. Medlem av Høyres gruppestyre i Stortinget fra 2009. Parlamentarisk leder for Høyre og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen (og den utvidede) 2013-2021.

Medlem av Buskerud fylkesting 1987-1995, medlem av Buskerud fylkesutvalg 1991-1995, medlem av Drammen bystyre 1995-1999. Leder av Buskerud Høyre 1990-1998, medlem av Høyres sentralstyre 1986-1988, formann i Unge Høyres sentralforbund 1986-1988, medlem Unge Høyres sentralstyre 1984-1988. Styreleder Buskerud Næringsselskap 1999-2001. Eksamen fra Hallingdal gymnas 1981, Concordia College (USA) 1982, Cand.mag UiO 1989, alle eksamener i statsvitenskap hovedfag 1993. Ansatt som konsulent i Buskerud fylkeskommune 1995-1996.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet