Helleristningen

Vei på Åskollen fra Nordbyveien forbi Åskollen bo- og servicesenter og et helleristningsfelt (se: Helleristningsfelt) ned til Nordbylia borettslag. Gatenavnkomitéen foreslo navnet i 1982, men gikk senere over til «Runesvingen». Bydelsutvalget holdt på Helleristningen og påpekte at runer ikke har noe med helleristninger å gjøre, men Gatenavnkomitéen fastholdt Runesvingen med den begrunnelse at dette var «et navn man assosierer med helleristninger»! Tangen/Åskollen bydelsutvalg svarte at «bydelsutvalget opplever forøvrig Navnekomitéens stadige tur/retur forsendelse av navneforslag både som utidig og en stor vits» og fikk det i 1986 etter flere års strid til slutt som det ville.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet