Helling, Svend

Kjøttforretning i Drammen, grunnlagt på 1860-tallet av Svend H. (1836-1916), som kom til Drammen fra Ål i Hallingdal. Forretningen ble på begynnelsen av 1900-tallet overtatt av sønnen, Tollef Helling (f. i Drammen 1876), som hadde arbeidet i farens forretning fra barnsben av. Helling hadde i en årrekke utsalg av kjøtt i basaren ved Strømsø Torv, men gikk like etter 1900 over til salg av slakt i større partier samt oppdrett av okser og griser. Virksomheten ble drevet fra et rummelig fjøs og svinehus på Danvik gård, som Helling i 1908 hadde kjøpt for kr. 96.000. I 1916 solgte Helling hovedbygningen og hagen, senere også uthusbygningen, og bygget seg en villa på gårdens øvre del, Fagervold. Her vokste bl.a. sønnene Svein Helling (se: SH Busslinjer A/S) og Leif Helling opp. «Navnet Helling har god klang blandt Drammens forretningsstand», het det i en beretning fra 1914. Helling flyttet sin slakterforretning til Slaktehuset, denne ble på 1930-tallet overtatt av sønnen Leif H. og var i virksomhet til 1950-årene, mens sønnen Svein H. startet kommisjonsforretning i kjøtt, flesk og levende slakt på eiendommen Grønland 15, men kjøttforretningen måtte allerede på slutten av 1930-årene vike plass for Hellings busselskaper, som senere ble samlet i SH Busslinjer A/S.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet