Helnora (Steinbakken)

Bruk utskilt av Konnerud gård (bnr. 16). Navnet er en forvanskning av gruvenavnet Eleonora, som igjen har sitt navn etter en dame i Wedel Jarlsberg-familien. Helnora eides av skredderen Nils Alfsen (1763-1845) som var gift tre ganger og hadde 10 barn. Sønnen Ole Nilsen, som arvet bruket og skredderhåndverket, var «helseløs» etter et fall i et gruvehull. På Helnora lå Jarlsbergverkets skole da dette hadde sitt eget skolevesen. Bruket ble senere solgt til Dillwyn & Co. og Jens Henriksen. Det ble delt i 1922 da den ene del, Schønhaug, ble solgt til Karl Aaserud. Aasmund Aaserud anla i 1929 revefarm på bruket (se: Aaserud Revefarm A/S). Helnora var en av de mest kjente Konnerudgruvene, kjent fra verkets eldste tid. En stoll var påbegynt sprengt inn til hovedgruven, men ikke fullført da verket stanset i 1770. Driften i denne gruven ble gjenopptatt i 1905.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet