Henriksen, H.

Instrumentmaker, optiker og fotografisk forretning i Tollbodgaten 2, forhandlet også radioer, kirurgiske artikler og høreapparater, med egen symaskinavdeling, grunnlagt 1910 av H. H. På 1950-tallet overtatt av grunnleggerens sønn Alf H., som var utdannet optiker ved Optische Hochschule i Jena, på 1980-tallet av Åge Wigant. Flyttet på 1960-tallet til Strømsø Torv 9, fra 1980-tallet Strømsø Torv 7, hvor firmaet fortsatt holder til, fra 2000 under navnet H. Henriksens Eftf. med salg av ur, foto- og optiske artikler, med Knut Wigant som daglig leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet