Henriksens Konfeksjonsverksted

Konfeksjonsfabrikk, etablert av Ragna Henriksen i 1931 som personlig eiet foretak, Valhallaveien 11 på St. Hansberget. Flyttet midt på 1950-tallet til Kiøsterudsgate 4, rundt 1960 til Nedre Storgate 42 på Bragernes under ledelse av Magne Gulbrandsen og  Ragna Henriksen. Omgjort til aksjeselskap i 1973 under navnet Drammen Sømindustri A/S. Bedriften hadde den gang 25 ansatte og produserte omkring 40 000 dame- og herrebukser pr. år. Nedlagt i annen halvdel av 1970-årene.

Cookies | Personvern

bn