Henriksens Konfeksjonsverksted

Konfeksjonsfabrikk, etablert av Ragna Henriksen i 1931 som personlig eiet foretak, Valhallaveien 11 på St. Hansberget. Flyttet midt på 1950-tallet til Kiøsterudsgate 4, rundt 1960 til Nedre Storgate 42 på Bragernes under ledelse av Magne Gulbrandsen og  Ragna Henriksen. Omgjort til aksjeselskap i 1973 under navnet Drammen Sømindustri A/S. Bedriften hadde den gang 25 ansatte og produserte omkring 40 000 dame- og herrebukser pr. år. Nedlagt i annen halvdel av 1970-årene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet