Herrnhuterne

Radikal pietistisk menighet med nordisk hovedsete i Christiansfeld i Danmark. Opprinnelig stiftet i 1727 av de «bøhmiske brødre» rundt kolonien Herrnhut (Herrens beskyttelse) i Sachsen i Tyskland. Det herrnhutiske Societet i Drammen (også kalt Brødremenigheten) ble stiftet i 1746 som et kirkesamfunn. Under kapellan Peder N. Hesselberg (s.d.) fikk herrnhutismen en ny oppblomstring. Blant herrnhuterne var fremtredende borgere som Peder von Cappelen og Peter Nicolai Arbo. I sin glanstid i siste del av 1700-tallet hadde herrnhuterne ca. 100 medlemmer i Drammen. Menigheten ble nedlagt rundt 1810.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet