Høeg, Peter Hannibal (1842 – 1926)

Peter Høegs seilmakeri er byens eldste igangværende bedrift, grunnlagt 1767.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Seilmaker og politiker, s. av Ole Alsing H., overtok 1874 familiefirmaet Peter Høeg. Varamann til Stortinget fra Drammen 1894-97, medlem av Drammen bystyre og formannskap. I en årrekke formann i indremisjonsforeningen på Tangen fra starten i 1902, foresto byggingen av bedehuset på Tangen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet