Seilmaker Peter Høeg

Peter Høeg er byens eldste, nålevende bedrift og landets eldste seilmakeri. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Seilmakeri grunnlagt 21. desember 1767 da Ole Dahle tok borgerskap i Drammen og etablerte sitt seilmakerverksted, Drammens eldste bedrift. I 1795 overdro Dahle forretningen til sin adoptivsønn Peder Nilsen Høeg (1768-1818), med håndverkerborgerskap fra 1790. Ved dennes død ble forretningen videreført av enken ved hjelp av en dansk mestersvenn ved navn Zieper, deretter overtok ca. 1830 sønnen Ole Alsing Høeg (1814-1876), dennes sønn Peter Hannibal Høeg (1842-1926), dennes sønn Peter Høeg (1899-1968), deretter dennes sønn Peter Hannibal Høeg (1933), og syvende generasjon, Peter Høeg jr. (1961). Firmaet drev seilmakerforretning og var i seilskutetiden, særlig fra 1860 til 1890, travelt beskjeftiget med seilleveranser til de mange skuter som ble bygget, i Drammen alene ca. 100 skuter. På Høegs 170 kvm store seilloft i Havnegaten 97 arbeidet en arbeidsstyrke på 32 mann fra kl. 6 til kl. 22. Alt ble sydd for hånd. Ole Alsing Høeg opprettet dessuten et eget seilduksveveri, drevet med håndkraft med garn fra Skottland, samt en egen reperbane. Seilduksveveriet ble snart kjent for sine ypperlige varer, men da garnet senere ble belagt med toll og Høeg fikk konkurranse fra spinnerier og seilduk sfabrikker i Kristiania, måtte veveridriften nedlegges. Ved brannen i 1870 ble hele bedriften lagt i aske, deriblant fullt utstyr til 5 seilskuter, hverken varer eller innbo var forsikret. Peter Høeg berget livet ved å springe på sjøen og svømme ut til noen båter på fjorden, mens faren ble stygt forbrent. Etter at seilskutenes æra var over, ble driften omlagt til yachtseil, presenninger, telt, flagg, seilduk, tauverk, wire, drev, tjære, bek etc. samt utleie av presenninger, fra 1928 også utleie av telt av forskjellige typer og størrelser med plass fra 2 til ca. 300 personer. Bedriften hadde jevnlige leveranser til landets skipsverft med livbåtbetrekk, luketrekk, solseil, presenninger etc. Seilmakeriet har levert yacht-seil langs hele Norges kyst og har sydd tusenvis av presenninger og kapeller for Norges Statsbaner og til norske lastebileiere. Bedriften beskjeftiget på slutten av 1930-årene 6 mann, i 2004 hadde bedriften 3 ansatte og samarbeidet med North, verdens største seilmakergruppe. Foretaksformen ble endret til aksjeselskap fra nyåret i 2013.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet