Høiland, Ole Pedersen (1797 – 1848)

Stortyv, f. i Bjelland, skildres som en lovende, ung gutt som kom på gale veier. Begikk tallrike og dristige tyverier hver gang han var på frifot, rømte 11 ganger. Sitt største kup foretok han natt til annen nyttårsdag 1836 da han brøt seg inn i Norges Bank i Kristiania og stjal 64.000 speciedaler i sedler. Høsten 1842 ble han fanget for siste gang og sendt til Akershus festning, hvor han 6 år senere hengte seg i cellen. Fra han rømte fra Akershus i 1839 til han siste gang mistet sin frihet tre år senere, hadde H. sitt tilholdssted på Baklia på Konnerud, hos skredder Ole Teten (se: Tetenkara). Den 31. august 1842 ble han angitt av «Tetenkara» for en belønning på 1.200 kroner. Ole Tetens kone dro til Drammens Politikammer og meddelte at man hadde ordnet det slik at politiet kunne ta Ole Høiland om kvelden. Ole ble tatt på Brenna i skogen nedenfor Baklia og under sterk bevoktning ført til rådstuen på Bragernes Torv, hvor han to ganger ble presentert for folkemassene på rådhustrappen, dagen etter ble han ført til Kristiania. 45.000 speciedaler kom senere til rette, resten vet man ikke hvor ble av. H. hadde stor sympati blant almuen, som mente at han stjal fra de rike og ga til de fattige.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet