Holm, Harald (1907 – 1988)

Papirindustrileder, f. i Moss. Bosatt i Drammen 1957-1988. Militær og merkantil utdanning. Sjef for Hjemmestyrkene i Søndre Østfold 1944-45. Major ved IR1 der han organiserte og ledet Heimevernet i Østfold og Follo. Kontorsjef Yven Papirfabrikk A/S, soussjef ved A/S Follum Fabrikker 1951-57, disponent ved A/S Mjøndalen Cellulose og A/S Mjøndalen Tømmerkompani fra 1957, adm. dir. 1960-1973. Styremedlem i Drammensvassdragets Brukseierforening fra 1952, i Papirindustriens Arbeidsgiverforening fra 1953 (formann 1956-58 og fra 1959), medlem av sentralstyret i Norsk Arbeidsgiverforening fra 1959. Styreformann i Skogindustriens Økonomiske Institutt 1965, styremedlem i Union (Union Co.) A/S, formann og styremedlem i en rekke andre utvalg og styrer. Deltakermedaljen med rosett.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet