Holm, Harald (1907 – 1988)

Papirindustrileder, f. i Moss. Soussjef ved A/S Follum Fabrikker 1950-57, disponent ved A/S Mjøndalen Cellulose og A/S Mjøndalen Tømmerkompani fra 1957, adm. dir. 1960. Styremedlem i Drammensvassdragets Brukseierforening fra 1952, i Papirindustriens Arbeidsgiverforening fra 1953 (formann 1956-58 og fra 1959), medlem av sentralstyret i Norsk Arbeidsgiverforening fra 1959. Styreformann i Skogindustriens Økonomiske Institutt 1965, formann og styremedlem i en rekke andre utvalg og styrer. Deltagermedaljen med rosett.

Cookies | Personvern

bn