Holmenbrua

går fra Prins Oscars gate til Holmennokken, der Strømsøbrua overtar videre til Telthusgaten. Den ble bygget foranlediget av at Norsk Kabelfabrik i 1963 flyttet til Holmen. Sammen med Strømsøbrua forbinder den Strømsø med Bragernes, den betjener havne- og industritrafikken til Holmen, og den var i en årrekke del av E-18, inntil motorveibrua åpnet.

Holmenbrua          Foto: Torill Juel, 2020
Holmenbrua          Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet