Holmen-Hellefos A/S

I 1883 oppførte Carl Christensen, franskmannen Chalot og ing. G. Hartmann en papirfabrikk på Holmen for fremstilling av avispapir, Holmen Papirfabriker. Dette var Drammensdistriktets første ukombinerte papirfabrikk, og forøvrig den første fabrikk av denne typen i Norge. Alt råstoff måtte kjøpes langveisfra, vesentlig langslipt tremasse fra Labro Træsliberi ved Kongsberg. Fabrikken gikk konkurs allerede året etter og ble kjøpt av Carl Gram (s.d.), som fremstilte tapetpapir m.v. I 1890 overtok et aksjeselskap, og tre år senere brant fabrikken ned til grunnen, men ble raskt gjenoppført. I 1897 døde Gram og ble etterfulgt som adm. dir. av Just Bing. Det ble innbudt til aksjetegning i et nytt, stort selskap som skulle overta papirfabrikken på Holmen og kombinere den med Hellefos Træsliperi i Hokksund. I 1898 ble Holmen Papirfabriker sammensluttet med Hellefoss Træsliperi til A/S Holmen-Hellefos. Papirfabrikken på Holmen ble stående stille.

Etter noen få år ble det tatt beslutning om å gjenoppta papirproduksjon på Holmen. Fabrikkanlegget ble tilpasset større produksjon. Sommeren 1905 startet selskapets nye avispapirmaskin, den største i Norden, med en årskapasitet på 9000 tonn avispapir. I 1917 ble det dannet et nytt selskap, som vedtok å flytte papirfabrikken og administrasjonen til Hellefoss i Øvre Eiker, hvilket var fullført i 1918. Fabrikken ved Hellefoss heter pr. 2020 Hellefoss Paper AS og er fortsatt i drift med den samme papirmaskinen, skjønt den er ombygd og modernisert flere ganger.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet