Holst, Elling Bolt (1849 – 1915)

Matematikeren Elling Holst skapte «Norsk billedbok for barn».

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Matematiker og forfatter, f. i Drammen, s. av fattigforstander Adolph Th. H. Kronprinsens gullmedalje 1878. Dosent i Kristiania 1894, overlærer i geometri ved Universitetet 1886-1912 og ved Kristiania tekniske skole 1891-1912. Oppr. matematisk seminar 1886. Utga en rekke til dels prisbelønte arbeider, lærebøker o.l, bl.a. «Om Poncelets Betydning for Geometrien» (1878) og «Et par synthetiske Methoder, især til Brug ved Studiet af metriske Egenskaber» (1882), «ABC for skole og hjem» (1893) m.m. Skattet barnebokforfatter, hans «Norsk Billedbog for Børn» (1888-91) ble en klassiker og utgitt i stadig nye opplag, senest i 1998. Skrev biografier over flere norske matematikere, ført og fremst Abel. Formann i direksjonen for Nasjonalgalleriet 1897- 1905, medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania. Ridder av St. Olavs Orden 1902.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet