Holter Brug

ble ca. 1862 anlagt på Brakerøya av Tollef Holter med fire rammer og stavskjæreri. Bruket brant ned i 1866, men ble umiddelbart gjenoppført. Senere bygget H. også høvleri og drev med leieskur og høvling til sin død i 1881. Bruket ble deretter kjøpt av O. Haugan & Co. som drev det med eget tømmer i flere år. Det var senere i Johan Christensens og Ole H. Fures eie til det i 1899 ble ervervet av et aksjeselskap med Soot Ryen som disponent. Dette firma oppførte ytterligere en stor murbygning for drift av høvleri og trevarefabrikasjon til eksport. Arbeidsstyrken var 110 mann. Bedriften brant ned i 1903 og tomten ble solgt til trikotasjefabrikant Krohn og senere P. Christensen tricotagefabrik. I dag ligger CC-senteret på eiendommen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet