Holter Brug

ble ca. 1862 anlagt på Brakerøya av Tollef Holter med fire rammer og stavskjæreri. Bruket brant ned i 1866, men ble umiddelbart gjenoppført. Senere bygget H. også høvleri og drev med leieskur og høvling til sin død i 1881. Bruket ble deretter kjøpt av O. Haugan & Co. som drev det med eget tømmer i flere år. Det var senere i Johan Christensens og Ole H. Fures eie til det i 1899 ble ervervet av et aksjeselskap med Soot Ryen som disponent. Dette firma oppførte ytterligere en stor murbygning for drift av høvleri og trevarefabrikasjon til eksport. Arbeidsstyrken var 110 mann. Bedriften brant ned i 1903 og tomten ble solgt til trikotasjefabrikant Krohn og Johan Ltz. H. Etter å ha tjenestegjort i USA, Storbritannia og Canada 1940-44 ble han medlem av den norske militærmisjon til Sovjetsamveldet 1944, sjef for Kirkenes marineavsnitt 1944-45, avdelingssjef i Forsvarsdepartementet 1946, sjef for Sjøforsvarets intendantur 1948, kontreadmiral og sjef for Sjøforsvarskommando Vestlandet 1951, marineattache i Washington og Ottawa og norsk medlem av A-paktens militære komité i Washington 1952, sjef for SK Vestlandet 1954, viseadmiral og sjef for Sjøforsvaret 1959-62. Kommandør av St. Olavs Orden 1960, storkors av Dannebrogsordenen og Sverdordenen, kommandør av Legion of Merit (USA), en rekke andre utenlandske ordener.

Cookies | Personvern

bn