Holter, Iver Andreas Günther (1781–1860)

Iver Holter

Trolig sønn av Caspar Holter d.e. (død 1801) og Magdalene Elisabeth Rødder som ved folketellingen 1801 bodde i Storgaden 81 i Bragernes. Bror av Caspar Holter d.y. Kjøpmann og en av Drammens representanter på det overordentlige Storting 1814. Født på Bragernes, dansk juridisk embetseksamen 1799, slo seg 1801 ned som kjøpmann på Bragernes hvor han hadde en meget stor trelastforretning. Stadskaptein fra 1812, eligert mann på Bragernes 1807-17. Riksforsamlingen på Eidsvoll oppnevnte ham til medlem av en permanent vernepliktskomité, og han var også medlem av den komité som i 1814 mottok Christian Frederiks tronfrasigelse. Etter brorens død i 1810 overtok han ledelsen av trelasthuset Caspar Holter & co. Under den økonomiske krise som rammet Drammen fra 1817 og utover gikk Holter i likhet med de fleste av Drammens kjøpmenn konkurs. Familien bosatte seg på morens gård, Søndre Høvik i Lier. Holter fikk en stilling i Drammens tollvesen som han besatt frem til 1856, da han i en alder av 75 år gikk av med pensjon. Da hadde han også betalt ned all sin gjeld. Den 19. mai 1860 døde Iver Holter, antakelig på Søndre Høvik, som var overdratt datteren og svigersønnen. Han ble stedt til hvile ved Frogner kirke og Drammens Blad skrev om Iver Holter at han var «En av vore mest ansete og elskede borgere her paa stedet».

Iver Holters vei på Rundtom tar sitt navn fra ham.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet