Hommerstad, Svein (1916-2004)

Optiker og foregangsmann i optometri, f. i Drammen. Utdannet ved Optische Hochschule i Jena, praktiserte i Tyskland inntil han i 1938 trådte inn i sin far Ole Hommerstads forretning L. Eriksen (s.d.) på Bragernes. Praktiserte i Stavanger i en årrekke, inntil han i 1964 overtok firma L. Eriksen, som han drev fram til 1974, da datteren Hanna overtok. Han opprettet et lite optikermuseum i kjelleren under forretningen på Bragernes.

Under tiden i Stavanger var han initiativtaker til stiftelsen av Rogaland Optikerforening. Styremedlem i Nordisk Optikerforening 1956-1973, formann i samme 1964-1971. Generalsekretær i Norges Optikerforbund 1979-1986. Norsk repr. i International Optometric and Optical League (IOOL) 1957-1989, leder av informasjonskontoret for synshjelp 1974-1980, visepresident i IOOL 1975-1986, styremedlem i den norske avdelingen av International Agency for the Prevention of Blindness. Ansvarlig redaktør for fagtidsskriftet Optikeren 1980-1987. Svensk optikerforbunds hederstegn i gull (1965), finsk optikerforbunds fortjenestmedalje i gull (1966), dansk optikerforbunds hederstegn i gull (1969), Norges Optikerforbunds gullnål (1971), utmerkelsen «Optometrist of the year» fra IOOL (1988). Tildelt H.M. Kongens fortjenestmedalje i gull (1999). I 2004 mottok han Norges Optikerforbunds nyopprettede høyeste utmerkelse – Hommerstad-prisen.

 

Cookies | Personvern

bn