Horgen Trevarefabrikk

ble i 1934 etablert i Skoger av Simen Horgen. Virksomheten omfattet fremstilling av dører, vinduer og møbler, og beskjeftiget fire personer. Simen Horgen var også kjent for sine malerier, blant annet har han malt endeveggen i kapellet i Skoger og bakveggen i kapellet på Konnerud (se bildet nedenfor). Verkstedet ble nedlagt rundt 1960. Nå bolighus med adresse Jarlsbergveien 560.

Foto: Utklipp fra Widerøes flyfoto 1962.

Horgen Trevarefabrikk nederst på bildet.
I Konnerud kapell.   Foto: Skoger og Konnerud Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet