Hotel Kong Carl

På hjørnet av Schwenckegaten og Nedre Storgate lå i midten av 1800-årene Dahls Hotel, som brant ned ved bybrannen i 1866. Enkefru Dahl lot på branntomten oppføre et moderne hotell, som ble besøkt av kong Carl XV ved åpningen av Randsfjordbanen den 13. oktober 1868. Det ble gitt en middag for kongen på hotellet, og han skal da ha gitt sin tillatelse til å gi hotellet navnet «Hotel Kong Carl». Hotellet var meget benyttet av forskjellige organisasjoner til middager, baller og andre festligheter. Det ble overtatt av Erik Børresens legat, og i 1890 solgt til Drammens Håndverkerforening som benyttet det til lokaler for foreningen. Gårdens første etasje ble senere innredet til Restaurant Håndverkeren, mens det ble møtelokaler i annen etasje. Gården brant ned i 1982 og ble i 1984 oppført for tredje gang på samme sted.

Cookies | Personvern

bn