Hotell Victoria

Oppr. Hotell Norge, beliggende i Victoriagården, Øvre Storgate 31 på Bragernes. Flyttet senere til den store trebygning i Schultz gate på Strømsø, bak Hotell Olaf (Globus kafé og spiseforretning). På 1920-tallet ble et nytt Hotell Victoria bygget i Konnerudgaten 2. Hotellet ble ombygget høsten 1985 og skiftet navn til Drammen Vertshus, eid av Ronny Sletten og Ole Bjørn Finkenhagen. Vertshuset ble nedlagt sommeren 1987. I de gamle hotellokalene etablertes i 1995 «Victoria kulturhus» (Torgeir Vraas Plass 13), et allaktivitetshus for ungdom mellom 15 og 25 år. Kulturaktivitetene i huset ble i løpet av 2007 flyttet til Union Scene.

Victoriagården ble rehabilitert og ominnredet og ble 17. juni 2009 gjenåpnet som Best Western Globus Hotel med 47 gjesterom, eid av A/S Godtemplarkafeen. Hotellet ble slått konkurs og stengt 25. januar 2011. Kreditoren Sparebanken Øst solgte hotellet i mars 2011 for 40 millioner kroner og ny eier gjenåpnet hotellet under samme navn. Mot slutten av 2016 ble driften overtatt av Scandic-kjeden, som drifter hotellet sammen med det nærliggende Ambassadeur Hotel.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet