Hovengen, Ole

Ole Hovengen var den første i Drammen som fikk førerkort for automobil. I 1907 startet han sjåførskole.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Vognmannsforretning med fast stasjon på Bragernes Torv, grunnlagt 1910 av Ole Hovengen, f. på Modum i 1881, som var den første drammenser som fikk førerkort for bil. Hovengen, som var utdannet som mekaniker, hadde allerede i 1907 startet byens første sjåførskole. I 1914 disponerte han 5 drosjer, to amerikanske, to tyske og en fransk bil. Han drev også reparasjonsverksted for biler, trolig Drammens første bilverksted. «Hovengen har med sine automobiler forestaat flere længre ture, saaledes engang helt til Sverige», heter det i en beretning fra 1914.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet