Høytorget

 

Ordning av Høtorvet – Forslag til Vandpost – Utsnitt – Drammen byarkitektkontor 1922 – signert Harald Wildhagen

Åpen plass mellom Schwenckegaten, Rådhusgaten og Thornegaten som ble anlagt etter bybrannen i 1866 og gitt navn tre år senere. Her foregikk omsetning av høy og andre landbruksprodukter, og her kunne man oppstalle hester – en «tradisjon» som ble videreført ved at store deler av torvet ble omgjort til parkeringsplass, før bilene på 1990-tallet måtte vike for en liten lekeplass og grøntareal. Schwenckebekken (Kloptjernbekken) som tidligere rant her ble lukket i «murt renne» under torget.

Cookies | Personvern

bn