Høytorget

Åpen plass mellom Schwenckegaten, Rådhusgaten og Thornegaten som ble anlagt etter bybrannen i 1866 og gitt navn tre år senere. Her foregikk omsetning av høy og andre landbruksprodukter, og her kunne man oppstalle hester – en «tradisjon» som ble videreført ved at store deler av torvet ble omgjort til parkeringsplass, før bilene på 1990-tallet måtte vike for en liten lekeplass og grøntareal. Schwenckebekken (Kloptjernbekken) som tidligere rant her ble lukket i «murt renne» under torget.

Ordning av Høtorvet – Forslag til Vandpost – Utsnitt. Drammen byarkitektkontor 1922, signert Harald Wildhagen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet