Huitfeldt, Iver (1655–1710)

Den kjente sjøoffiser som omkom i slaget ved Køge bukt var også sjef for Bragernes innrulleringsringsdistrikt for matroser til orlogsflåten, som med 2.000 mann var Norges nest største. Distriktet strakte seg fra Røyken og Hurum til Kragerø. Huitfeldt bodde på Tronstad gård i Hurum idet han i 1707 hadde fatt dispensasjon fra boplikt på Bragernes.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet