Hvalsdammen

Populært tjern sommerstid på grensen mellom Drammen og Lier, omtrent midtveis mellom Stiboltkrysset (s.d.) og Årkvisla, som var barndomshjemmet til skiløperen Thorleif Haug (s.d.). Den første Hvalsdammen lå på godset til kirkestedet Hval, som i middelalderen lå et stykke sør for nåværende Frogner kirke. I 1923- 24 bygde Drammen kommune en ny og høyere dammur på hele 12 meter. Dette førte til at Furuheim, hytta som eides av konsul Jørgen Rudolph (1881- 1968) i Drammen, måtte rives og flyttes dit hvor den står i dag, ved veien ca. 400 meter nord for Stiboltkrysset. I 2008-09 ble vannet nedtappet og den 85 år gamle dammuren ble erstattet med dagens dammur. Lier kommune betalte 8 millioner kroner for muren. Den populære badeplassen er i dag tilrettelagt med krakker og stort stupebrett.

Bading i Hvalsdammen

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet