Indergård, Bernhard (1892-1977)

Herredsagronom og herredsgartner i Skoger herred, f. på Øre i Batnfjord, Gjemnes kommune i Møre og Romsdal. Tiltrådte i 1917 og virket frem til han gikk av med pensjon i 1962. Indergård ivret sterkt for fruktdyrking og var medvirkende til etablering av mange frukthager i Skoger. Han hadde eget småbruk, Nygård, ved Gårdbu ved Drammensfjorden, der han dyrket frukt og bær.

Mange som vokste opp på gårder i Skoger i 1940- og 1950-årene husker at Indergård kom for å instruere om beskjæring av fruktrær, gjerne fulgt av et godt måltid og noen ganger middagshvil.

Bernhard Indergård etterlot seg «Herredsagronom Bernhard Indergaard og Hustrus Legat til Jordbrukets fremme». Legatet forvaltes fra Batnfjord i Møre og Romsdal.

Cookies | Personvern

bn