Industri-Trykkeriet

Bok- og aksidenstrykkeri i Nedre Storgate 21, grunnlagt i januar 1923 av Johan Thorkildsen som på slutten av 1930-tallet flyttet trykkeriet til Drammen Meieris gård, Amtmand Bloms gate 6. Trykkeriet hadde en Diegel-presse, en Heidelberg helautomat, en Viktoria frontautomat m.m. Det beskjeftiget rundt 1950 fem personer. Trykkeriet, som på 1950-tallet ble overtatt av Anna Thorkildsen, ble i 1966 aksjeselskap med Tore Olav Svang som disponent. Ble slått konkurs i januar 1976 og nedlagt i den forbindelse.

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet