Ingvaldsen, Bernt (1902 – 1985)

Stortingspresident og industrileder, oppr. elektroingeniør. Ansatt ved A/S National Industri i Drammen fra 1929, fabrikksjef fra 1932, adm. dir. 1949-68. Kjøpte Wessels Kabelfabrikk A/S i Drammen i 1968, der han var styreformann og teknisk sjef (på fritiden) fram til sin død. (I desember 1986, etter at kabelfabrikken var solgt, opprettet enken Aase Ingvaldsen (1906-1995) «Aase og Bernt Ingvaldsens legat» på tre millioner kroner, til støtte for anskaffelser av hjelpemidler til funksjonshemmede).

Politisk: Stortingsrepresentant for Buskerud (H) 1945-73, stortingspresident 1965-72, visepresident 1972-73. Medlem av Drammen bystyre 1946-59, av Drammens Handelskammer 1937-45. Fra 1955 medlem av hovedstyret i Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, medlem av Nobelkomitéen fra 1967, viseformann 1970. Formann i Utredningsutvalget for konstitusjonell kontroll 1969.

Både i 2004 (en del av C.O. Lunds gate) og i 2009 (plassen ved Papirbredden) forelå det forslag om å oppkalle en vei eller en plass etter Bernt Ingvaldsen. I 2009 signaliserte familien Ingvaldsen at dette ikke var ønskelig.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet